Cảo vòng bi hay còn được gọi là cảo bạc dạn dùng để tháo lắp ổ bi hay bạc đạn trong máy. Đây là cảo bạc đạn lòng trong có cấu tạo 2 hoặc 3 chân theo hướng móc ra phí ngoài, khu sử dụng chúng ta sử dụng 2 chân, 3 chân của cảo vòng bi đặt vào bên trong lòng ổ bi…

Cảo vòng bi, cảo cơ khí, cảo tháo vòng bi – bạc đạn

Cảo cơ khí. Cảo tháo vòng bi. Vam cơ khí. Vam tháo vòng bi. Cảo puli. Cảo bánh răng, cảo nhông. Cảo 3 chấu. Cảo 2 chấu. Cảo trong. Cảo ngoài. Cảo trong ngoài kết hợp. cảo vòng bi trong, ổ kín, cảo mở vòng bi, thiết bị cảo bạc đạn, dụng cụ cảo bạc đạn, cao vong bi, cao bac dan, vam thao vong bi…

Cảo tháo vòng bi Posilock: Tính năng cơ bản nhất và được sử dụng nhiều nhất là tháo vòng bi. Nhưng không chỉ như thế, cảo cơ khí còn được dùng để cảo puli hay tháo puli. Vam cơ khí Posilock còn được dùng để tháo nhông, bánh răng hay các cơ phân khác. Cảo vòng bi được sinh ra .

Battery Terminal Puller

For pulling off battery terminals, ball bearings, gear-wheels

2 arms

10 mm wrench size

Zinc-plated, spindle gunmetal-finish

high grade tool steel

 

No products were found matching your selection.