Showing the single result

Cờ lê vòng miệng loại dài, tay cầm dài cho momen xoắn lớn. là loại 1 đầu vòng hay tròng, một đầu miện hở, kiểu càng cua. Hai đầu cờ lê có cùng kích thước đai ốc (nut size). vòng miệng được tôi cứng ở áp lực lực cao. Vật liệu: ELORA-Chrome-Vanadium 31 CrV 3/ 1.2208. Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738.
Sản xuất tại Đức