205- Series Cờ lê vòng miệng hệ mét và hệ inch, chuẩn DIN 3113, Form B.

    Model Giá tham khảo
    N/A
    Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.