Kìm đa năng hay kềm răng đầu bằng đều cùng là một loại, chỉ khác tên gọi theo thói quen hoặc công dụng. Thuật ngữ tiếng Anh là Combination Pliers, kìm kết hợp nhiều chứng năng vào một dụng cụ, vì thế dùng từ “đa năng” cũng đúng. Tuy nhiên chúng dễ nhầm với một loại kìm khác cũng “nhiều năng” không kém. Knipex thực ra sản xuất có vài loại kìm răng đầu bằng, nhưng vì có nhiều biến thể trong cách thức làm lớp bọc cho cán.

Đối với người không chuyên, việc nhiều thứ loằng ngoằng sẽ dễ làm cho bạn bối rối. Bạn bỏ qua thứ lằng nhằng đó đi, hãy chọn kiểu cán nó vừa mắt với bạn thì phang cho nó nhanh. Dùng vài lần tự dưng bạn sẽ có các cảm nhận khác nhau về lớp bọc cán. Khi cảm giác thay đổi và phân biệt được, bạn tìm hiểu thêm sẽ dễ hơn. Dù sao đi nữa nó cũng chỉ có 2 loại là dùng cho ngành điện và không điên nặng (điện).

Nếu dùng trong môi trường an toàn điện, bạn chỉ có 2 loại cán để lựa chọn đó là xx-06-yy và xx-07-yy. Trong cách viết này bạn hiểu là xx và yy là biến số. XX cho kiểu hay thể loại đầu kìm đa năng, YY là chiều dài của cây kìm. Chẳng hạn mã hàng 02 06 200 thì đích thị là kìm răng cán bọc cách điện chuẩn VDE nhựa 2 thành phần và chiều dài là 200mm.

01 06 190 Kìm răng cách điện 1000V dài 190mm cắt dây piano 2mm Knipex Germany

02 01 180 Kìm đầu bằng High Leverage mạ đen size 7 inch Knipex Germany 03 01 180 Kìm đa năng kìm răng size 7 inch cắt dây phi 3.4mm Knipex Germany

02 02 180 Kìm răng heavy-duty hiệu suất cao, cắt dây piano 2mm Knipex 03 02 180 Kìm răng dài 180mm cán bọc nhựa dày cắt dây cứng 2.2mm Knipex Germany

….

02 05 180 Kìm đa năng heavy-duty hiệu suất cao, cắt dây piano 2mm Knipex 03 05 180 Kìm đầu bằng High Leverage mạ Crom, size 7 inch Knipex Germany

02 06 180 Kìm răng cách điện VDE 1000V dài 180mm High Leverage Plier Knipex Germany 03 06 180 T Kìm răng 180mm cách điện 1000V có móc treo an toàn cắt dây cứng 2.2mm Knipex Germany

02 07 200 Kìm răng VDE cách điện 1000V mạ Crom dài 200mm Knipex Germany 03 07 180 Kìm răng VDE cách điện 1000V mạ Crom dài 180mm Knipex Germany

08 21 145 Kìm đa năng mũi nhọn dài 145mm cán nhựa mỏng Knipex Germany 08 22 145 Kìm đa năng mũi nhọn dài 145mm cán dày Knipex Germany

08 dòng kìm đa năng mũi nhọn.

08 25 145 Kìm đa năng mũi nhọn 145mm mạ Crom cán dày Knipex Germany 08 26 145 Kìm đa năng mỏ nhọn cách điện 1000V mạ Crom dài 145mm Knipex Germany

08 05 110 Kìm đa năng mini dài 110mm mạ Crom cán 2 lớp Knipex Germany

08 05 110 Kìm răng mini dài 110mm.

09 01 240 Kìm răng kiểu Mỹ dài 240mm mạ đen cán dày Knipex Germany 09 02 240 Kìm răng kiểu Mỹ dài 240mm mạ đen cán dày Knipex Germany

09 dòng kìm cho đàn ông Lineman’s Pliers, đa năng kiểu Mỹ (American Style).

09 05 240 Kìm răng kiểu Mỹ dài 240mm mạ Crom cán dày Knipex Germany 09 11 240 Kìm răng kiểu Mỹ dài 240mm có ngàm bấm cos Knipex Germany

09 12 240 Kìm răng kiểu Mỹ dài 240mm có ngàm bấm cos cán dày Knipex Germany 09 15 240 Kìm răng kiểu Mỹ 240mm có ngàm bấm cos mạ Crom cán dày Knipex Germany

08 05 110 Kìm đa năng mini dài 110mm

No products were found matching your selection.