Máy gia nhiệt BETEX GIANT XL TURBO, ID 115 – 240mm. OD 1400 – 2500mm

Model Giá tham khảo
BETEX GIANT XL TURBO
Bấm vào đây để lấy giá tốt hơn.

Máy gia nhiệt BETEX GIANT XL TURBO, ID 115 – 240mm. OD 1400 – 2500mm. Máy gia nhiệt vòng bi, máy gia nhiệt bạc đạn, máy nung vòng bi BETEX Induction Heater.

SKU: BETEX GIANT XL TURBO Danh mục: