HXP123 vam thủy lực 12 tấn độ mở 515mm, hành trình 85mm, bơm rời

Model Giá tham khảo
HXP123 21.430.000  17.150.000 
Tải file báo giá