HXP203 vam thủy lực 20 tấn độ mở 520mm, hành trình 111mm, bơm rời

Model Giá tham khảo
HXP203 41.560.000  33.250.000 
Tải file báo giá