HXP303 vam thủy lực 30 tấn độ mở 620mm, hành trình 111mm, bơm rời

Model Giá tham khảo
HXP303 55.250.000  44.200.000 
Tải file báo giá

Vam thủy lực 30 tấn sử dụng bơm rời, hoạt động ở áp suất 700 bar. BETEX Holland.