SWi2025TEMINEX đầu tách mặt bích 25 tấn bằng thủy lực chống cháy nổ, Mini KIT.
tach-mat-bich-equalizer-atex-mini-kit-SWi2050TEEX

SWi2025TEMINEX đầu tách mặt bích 25 tấn bằng thủy lực chống cháy nổ, Mini KIT.

Dụng cụ chuyên dụng tách mặt bích bằng thủy lực, tải trọng 25 tấn. Đầu tách đơn, độc lập. Áp suất làm việc 700 bar. Equalizer International UK. Khoảng tách từ 6 đến 87,5mm.

SKU: SWi2025TEMINEX Danh mục: